ENG

Ctgb

Ctgb

Ctgb, het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, heeft de taak om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht én gebruikt mag worden.
Het vorige kantoor voldeed na 30 jaar niet meer aan de behoeften van Ctgb. In aanloop naar een nieuw kantoor is DZAP gestart met een architecten café waaruit duidelijk naar voren kwam wat belangrijke waarden voor Ctgb zijn. Deze waarden ‘eigentijds, gastvrij, inspirerend, verassend, verleden, natuurlijk en samen’ zijn door DZAP verwerkt in een totaal concept. Duidelijk zichtbaar zijn de ontmoetingsplekken die men op strategische punten heeft gecreëerd om de onderlinge samenwerking en contacten te bevorderen. Het is mooi om te zien dat de uitgangspunten van het ontwerp door Ctgb tevens gebruikt zijn om hun nieuwe huisstijl vorm te geven.

DZAP services voor locatie Ede:

• Interieur ontwerp
• Projectmanagement
• Sitemanagement
• Turn key oplevering
• Verhuiscoördinatie