De manier waarop wij werken

Onze werkwijze

Wij houden van duidelijkheid. Afspraken maken, helderheid scheppen en dingen aan het begin van een project goed regelen. Dat voorkomt gedoe. We houden ook van doorwerken. Dus voeren we een strakke regie en houden we de lijnen kort. In het werkproces hanteren we vier fasen.

Is het verstandig om te verhuizen of is renoveren een betere optie? Welke kosten gaan met die keuze gepaard, wat is het effect op een planning? Welke optie veroorzaakt de minste verstoring van de dagelijkse gang van zaken? De antwoorden op die vragen vormen de randvoorwaarden voor de concretisering en onderbouwing van de plannen. Daarna volgt plan van aanpak met de ‘zakelijke’ kant van het project. Alles wat te maken heeft met verantwoordelijkheden, planningen, tijdlijnen en budget krijgt hierin een plek.

Het programma van eisen vormt vervolgens het fundament onder het hele project. Zowel functioneel en ruimtelijk – wat is er nodig en gewenst aan faciliteiten en hoeveel vierkante meters zijn daarvoor nodig, rekening houdend met eventueel toekomstige rek of krimp – als voor wat betreft technische voorzieningen; bijvoorbeeld klimaatvoorziening, toegangscontrole en beveiliging en ICT-faciliteiten.

2.1. Architectencafé

Dit is een brainstorm waarin we samen met de opdrachtgever het antwoord vinden op essentiële vragen als: wat wil de opdrachtgever uitstralen en wat wil de organisatie communiceren? Maar ook: hoe wil je dat medewerkers het kantoor beleven en welke indruk moeten bezoekers meenemen na een bezoek aan het pand? Kortom: hoe vatten we het DNA van de opdrachtgever in een goed ontwerp?

2.2. Ontwerp

Het ontwerp ontstaat daarna in drie stappen: schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. In elke stap worden keuzes concreet gemaakt: over de optimale indeling, de meest geschikte kleuren en materialen, over kosten en planningen. Naarmate de ontwerpen verder worden uitgewerkt, worden kostenspecificaties en uitvoeringsplanning steeds gedetailleerder. Zo houden we de gevolgen van keuzes inzichtelijk en brengen we de opleverdatum niet in gevaar.

“Buitengewoon knap dat er vanuit het architectencafé één ontwerp kwam dat ook bijna in één keer het eindresultaat is geworden.”
XL Catlin
Maak je eigen moodboard! Foto is toegevoegd! Bekijk je moodboard
0